Google Shopping Updates 2018

18 juli 2018

Elk jaar brengt Google wijzigingen aan in de Google Shopping-productspecificaties. Dit jaar heeft Google gekozen om een aantal beleidsregels te versoepelen. Deze wijzigingen zijn op 25 juni 2018 ingegaan. Hieronder een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

COGS attribuut

Google heeft recent het attribuut COGS gelanceerd welke gebruikt kan worden in je Google Shopping feed. COGS staat voor Cost Of Goods Sold, oftewel kosten van verkochte goederen. Door in dit attribuut de kosten op te nemen die nodig zijn om het product te maken/verkopen wordt het eenvoudiger om per product de brutowinst te bereken.

Weet je de exacte kosten niet? Ook een ruwe schatting van de kosten kan waardevol zijn om een indicatie te krijgen van de winst die gemaakt wordt. Het attribuut is niet verplicht, maar is wel een waardevolle toevoeging om nauwkeuriger te kunnen aansturen op ROI.

Meer informatie over het attribuut COGS, de opmaakrichtlijnen en praktische tips? Neem dan de handleiding van Google door: Cost_of_goods_sold [COGS]

Versoepeling beleidsregels titels en productbeschrijvingen

Voorheen werden titels en productbeschrijvingen afgekeurd indien ze het maximaal aantal karakters overschreden. Het maximum aantal karakters voor titels en beschrijvingen was respectievelijk 150 en 5.000. Sinds kort keurt Google producten met een te lange titel of beschrijving niet meer af, maar kort ze in tot de juiste lengte.

Google geeft in hun helpcenter aan:

Opmerking: Als uw beschrijving niet binnen de tekenlimiet past, zal Google deze inkorten om passend te maken. U ontvangt een waarschuwing dat de beschrijving is ingekort.

Het betreffende Merchant Center krijgt wel een waarschuwing als er sprake is van te lange attributen. Hoewel waarschuwingen geen directe impact op je campagne hebben, heeft dit hoogstwaarschijnlijk wel een negatieve impact op je kwaliteitsscore. Het advies is daarom om nog steeds rekening te houden met de aangegeven opmaakrichtlijnen.

Versoepeling attribuut [Condition]

Ook is het gebruik rondom het attribuut [Condition] versoepelt. Met dit attribuut maak je duidelijk wat de staat van de producten in je feed is; nieuw, opgeknapt of gebruikt. Voor nieuwe producten is dit attribuut niet langer verplicht. Voor gebruikte en opgeknapte producten blijft dit attribuut gewoon vereist.

Door het niet gebruiken van het attribuut [Condition] gaat Google er per definitie vanuit dat het product nieuw is. Let er daarom op dat dit ook echt het geval is. Als de landingspagina iets anders aangeeft dan resulteert dit alsnog in afgekeurde items.

Meer informatie over de attributen [Title], [Description] en [Condition] vind je op de volgende pagina’s van het Google helpcenter:

title [titel]

description [beschrijving]

condition [voorwaarde]

[Size], [Color] en [Link] attributen

Google heeft ook een advies meegegeven voor adverteerders die gebruik maken van de attributen [Size] en [Color]. Voornamelijk voor fashion retailers zijn dit belangrijke attributen waarmee je de productfeed kan verrijken met waardevolle data. Het correct gebruiken van deze attributen gaat echter in veel gevallen nog mis.

Bij het gebruik van zowel het attribuut [Size] als [Color] is het belangrijk dat de adverteerder geen afzonderlijke herhalingen van het attribuut meezendt door waarden te scheiden met komma’s. Indien een product bijvoorbeeld de kleuren groen, geel en rood bevat moet het attribuut als volgt worden opgebouwd:

[Color: Green/Yellow/Red]

Dus niet:

[Color: Green], [Color: Yellow], [Color: Red]

Als een product in meerdere maten beschikbaar is moet er een bereik worden opgegeven in één attribuut. Voorbeeld:

[Size: Small/Medium/Large]

Dus niet:

[Size: Small], [Size: Medium], [Size: Large]

Voor het attribuut [Link] dient slechts één bestemmings-URL gekozen te worden. Kies hiervoor de belangrijkste URL van het product.

Alle informatie en beleidsregels rondom de attributen [Size], [Color] en [Link] vind je op de volgende pagina’s van het Google helpcenter:

Size [maat]

Color [kleur]

Link [link]

Ondersteuning nodig bij het goed inrichten van de Google Shopping-productspecificaties of het optimaliseren van je productfeed in het algemeen? Neem gerust contact met ons op!

volg ons op