Impact van de kwaliteitsscore

8 augustus 2014

De kwaliteitsscore is één van de belangrijkste factoren in de ranking van advertenties. Dat is al jaren een gegeven. Maar wat is de impact van bijvoorbeeld kwaliteitsscore 10 ten opzichte van 7? En hoe kunnen we AdWords campagnes zó inrichten dat de kwaliteitsscore gemaximaliseerd wordt? Op deze praktische vragen hebben we antwoorden getracht te vinden door een grote set met zoekwoorden – tienduizenden uit tientallen verschillende accounts – te analyseren. De bevindingen hebben we in dit artikel uiteengezet.

De kwaliteitsscore

Google heeft jaren geleden een video gepubliceerd waarin de kwaliteitsscore helder wordt uitgelegd. Recent (juni 2014) is de video vernieuwd, zie onderstaande. Voor diegene die zijn of haar kennis omtrent de kwaliteitsscore wil opfrissen is de video een absolute aanrader.

CTR en kwaliteitsscore

De CTR is de belangrijkste graadmeter voor de relevantie van je zoekwoord en advertentie. In onderstaande grafiek is er een hele duidelijke relatie te zien tussen de hoogte van de CTR en de kwaliteitsscore. Verder blijkt er geen verband te zitten tussen de hoogte van de advertentiepositie en de kwaliteitsscore. De kwaliteitsscore wordt ‘genormaliseerd’ per positie. Met andere woorden, de advertenties op de hoogste posities genereren niet per definitie de hoogste kwaliteitsscore (als gevolg van de relatief hoge CTR op deze advertentieposities).

CTR per kwaliteitsscore

N.b. bedrijfsnaam-gerelateerde zoekwoorden zijn buiten beschouwing gelaten in deze analyse.

Wat levert een hoge kwaliteitsscore op?

Je probeert je CTR te verhogen om zodoende de kwaliteitsscore te verbeteren. Maar wat levert dit op? Als eerste relevantere bezoekers. Een hogere CTR duidt immers op een betere match tussen zoekwoord, advertentietekst en landingspagina. Ten tweede zien we een duidelijk verband tussen de hoogte van de CPC en kwaliteitsscore, zie onderstaande grafiek. Je CPC wordt aanzienlijk lager naarmate je in staat bent een hogere kwaliteitsscore te bewerkstelligen!

CPC per kwaliteitsscore

Hoe realiseer ik een hoge kwaliteitsscore?

Een hoge kwaliteitsscore kan het rendement van je AdWords campagne fors doen toenemen. Maar hoe realiseer je een hoge kwaliteitsscore? Het is met name zaak de relevantie van de zoekwoorden en advertentieteksten te verbeteren, waardoor een hogere CTR gerealiseerd wordt. Eén van de opvallende uitkomsten van de analyse is het verband tussen de kwaliteitsscore en het ingestelde matchtype: hoe hoger de kwaliteitsscore, hoe vaker er sprake is van matchtype “Exact”.

Percentage Exact keywords

Resumé

Door het actief optimaliseren van de kwaliteitsscore kan een enorm concurrentievoordeel gerealiseerd worden. Je campagne is relevanter en je betaalt in verhouding minder per klik, wat vermoedelijk zal resulteren in betere conversieresultaten. Naast de primaire focus op conversies is het raadzaam frequent kwaliteitsscore-georiënteerde optimalisaties door te voeren. Meer weten? Neem gerust contact op via 050 700 15 35 of stuur een e-mail naar pieter@rocketdigital.nl.

volg ons op