Google Ads uitbesteden

Heb je te weinig tijd om je Google Ads campagnes structureel te optimaliseren? Of heb je de indruk dat er betere resultaten behaald kunnen worden? In deze gevallen kan het interessant zijn om je Google Ads campagnes uit te besteden aan een specialist.

Laat je Google Ads campagnes analyseren

We hebben regelmatig contact met bedrijven die overwegen om hun Google Ads campagnes uit te besteden.

In deze gesprekken stellen we altijd voor om een uitgebreide analyse te maken van de lopende Google Ads campagnes. Hoe staan de campagnes er nu voor? Waar liggen kansen? Een dergelijke analyse geeft zowel voor de opdrachtgever als voor ons een goede indruk of we iets kunnen betekenen, en zo ja, wat.

Vrijblijvende analyse

Wij concentreren ons volledig op bedrijven die structureel willen samenwerken. We streven namelijk naar een langdurige samenwerking op basis van succes en tevredenheid.

Indien een bedrijf haar Google Ads campagnes wil uitbesteden dan investeren we veel tijd om de potentiële samenwerking te onderzoeken.

De analyse die wij maken is volledig vrijblijvend. Uit de analyse moet blijken of er mogelijkheden zijn om samen te werken. En uiteraard moet er een klik zijn in het persoonlijke gesprek. We investeren graag in een potentiële langdurige en succesvolle samenwerking!

In een Google Ads analyse komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Staan alle Google Ads campagne-instellingen correct.
  • Is de structuur van de campagnes en advertentiegroepen logisch ingedeeld.
  • Zijn alle zoekwoorden en zoekopdrachten relevant.
  • Wordt er getest met advertentieteksten en worden de nieuwste formats (ETA’s) ingezet.
  • Vindt er een correcte conversiemeting plaats.
  • Worden de biedingen handmatig gemanaged of is er een automatische biedstrategie actief.
  • Welk conversie-attributie model wordt er gebruikt.
  • Wordt Remarketing (for search) ingezet.
  • Is de Google Shopping campagne en feed optimaal ingericht.

Alle bevindingen worden uitgewerkt in een presentatie. Deze komen we graag toelichten op locatie. Uiteraard zijn onze potentiële opdrachtgevers ook van harte welkom op ons kantoor in de Mediacentrale in Groningen.

Wat onderscheidt ons?

Je wilt je Google Ads campagnes uitbesteden maar bij wie? Goede vraag! Waarom nou juist voor Rocket Digital kiezen: wij zijn best een eigenwijze organisatie, op een prettige manier.

Als eerste concentreren we ons volledig op bestaande klanten. Wij doen niet aan sales. Potentiële klanten komen bij ons op basis van aanbevelingen van andere klanten. Voor ons een hele fijne manier van werken!

Ten tweede werken wij niet met langdurige contracten; deze zijn elk moment opzegbaar. We willen samenwerken op basis van succes en tevredenheid en niet omdat er een contract ligt.

Omdat we geen sales doen moeten we het hebben van zeer tevreden klanten. Om een indruk te krijgen van onze werkwijze kun je hier enkele klantportretten lezen en hier recensies die klanten op Google hebben geplaatst.

Google Ads uitbesteden aan een Google Premier Partner

Rocket Digital is Google Premier Partner. De Google Partner-status laat zien dat Rocket Digital over de Google Ads-vaardigheden en -expertise beschikt en instaat is om groei in conversies en/of omzet bij onze opdrachtgevers te realiseren.

Als onderdeel van het Google Partnerprogramma krijgen we toegang tot exclusieve Google-evenementen en trainingen. Daarnaast biedt Google een hoger ondersteuningsniveau aan Google Premier Partners waar uiteraard ook onze opdrachtgevers van profiteren.

Neem contact met ons op

Wil je je Google Ads campagnes uitbesteden en wil je weten welke kansen er specifiek voor jullie campagnes liggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier of door simpelweg te bellen: 050 700 15 35.

volg ons op