Wat is GDPR?

GDPR is een afkorting van General Data Protection Regulation. GDPR (ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) is een nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. GDPR is een Europese privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie. Dankzij de GDPR zijn de persoonsgegevens van alle inwoners van de EU beter beschermd.

Wil je meer informatie over de GDPR? Bezoek dan de website van Autoriteit Persoonsgegevens

volg ons op