Duplicate content

Met duplicate content wordt, zoals de naam al verklapt, verwezen naar dubbele content. Je website kan dubbele content krijgen doordat eenzelfde pagina via verschillende URL’s benaderbaar is. Een snel gemaakte fout is bijvoorbeeld het benaderbaar maken van je website via zowel http als https, of met en zonder www. Wanneer er duplicate content op je website staat kan je gebruikmaken van canonical tags om aan zoekmachines aan te geven welke versie het origineel is.

volg ons op