Mixed content

Er is sprake van mixed content wanneer er op een HTTPS-pagina bronnen via HTTP worden ingeladen. Denk hierbij aan afbeeldingen, video’s of scripts. Omdat de inhoud van een pagina meestal niet vanuit één html-bestand wordt geladen, kan het voorkomen dat er content wordt ingeladen via een onveilige verbinding, terwijl er wel een SSL-certificaat geïmplementeerd is.

We spreken van passieve mixed content wanneer het om bronnen gaat die niet communiceren met de rest van de pagina. Bij actieve mixed content is dit wel het geval, zoals scripts, CSS of stylesheets. Mixed content heeft een negatief effect op de ranking van je website en zal vanaf december 2019 zelfs geblokt worden door Google.

volg ons op