Mobile-first index

De mobile-first index houdt letterlijk in dat Google bij het indexeren van de website als eerst naar de mobiele versie van de website kijkt. Waar voorheen de desktop variant als primaire index werd gebruikt, is nu de mobiele variant het startpunt van de indexering. Indien er geen mobiele versie beschikbaar is, wordt alsnog de desktop variant gecrawld.

volg ons op